Betongsprutning

Betongsprutning är när man sprutar eller slungar betongmassa med hjälp av tryckluft mot ett underlag, oftast en bergyta för att förstärka och stabilisera underlaget. Detta görs ofta i tunnlar och bergarbeten, till exempel för att jämna till och förstärka en bergvägg bredvid en väg så att rasmassa inte ska hamna i trafiken på vägbanan. Betongsprutning görs även vid reparation av befintliga betongkonstruktioner.

Två sätt

Betongen läggs antingen med torr- eller våtsprutning. Torrsprutning innebär att torr betongmassa transporteras i en slag fram till ett munstycke där vatten tillsätts direkt innan betongen sprutas på underlaget. Denna metoden är den äldsta och används främst vid reparationer och mindre bergförstärkningar.

Våtsprutning är när färdig betongmassa pumpas i slag till munstycket som där tillsätter ett medel som gör det lättare för betongen att fästa på underlaget. Denna metoden används där det krävs en förstärkning av berget som har en hög kapacitet.

Armering

Även med betongsprutning kan betongen armeras. Detta görs med fiberarmering i betongmassan men det går att använda nät eller armeringsjärn också. För att få en hållbarhet i förstärkningen krävs ett lager som är minst 50 mm. Idag sker oftast appliceringen av betong med robotteknik, men på svåråtkomliga ställen eller om bara lite ska göras kan det göras även manuellt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

cocktail