Tryckimpregnerat trä

För långvarig exponering i fuktiga miljöer eller utomhusmiljöer kan tryckimpregnerat trä eller virke användas. Denna typ av behandlat virke används mest till stolpar, slipers till järnvägar och liknande. Tryckimpregnerat trä innehåller miljögifter och kan orsaka skada på djur och natur. Det finns alternativ och det är att använda värmebehandlat virke istället, alternativt helt obehandlat virke.

Vilka gifter finns det?

  • IPBC (Jod-propynylbutylkarbamat) – giftigt för vattenväxter- och djur
  • Borsyra – nedsatt fertilitet, fosterskador och skador på testiklarna enligt djurförsök
  • Koppar – väldigt giftigt för vattenväxter- och djur och är även bioackumulerande
  • Kreosot – cancerframkallande, hudirriterande, kan ihop med solljus ge allergiska hudreaktioner och är mycket giftigt för livet i vattendragen. Kreosot är dessutom också bioackumulerande.
  • Propikonazol – giftigt för djur och växter i vattendrag
  • Tebukonazol – giftigt för liv i vattendragen och har gett fosterskador i djurförsök
  • Zink – mycket giftigt för livet i vattnet och kan ansamlas i vattenlevande djur och växter

Hur hanteras gammalt impregnerat trä?

När det gamla tryckimpregnerade träet inte ska användas mer ska det tas till soptippen som miljöfarligt avfall. Undvik att bygga sandlådor, planteringslådor eller annat som människor eller djur kommer använda och tänk på att det kan förorena vattendragen via regnvattnet. Även jorden

i en låda kan bli förorenad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

cocktail